Skip to main content

COVID-19 info

Vi följer Folkhölsomyndighetens rekommendationer och justerar antalet resande efter gällande lagar och regler.