Skip to main content

Bokmässan Göteborg

Bokmässan 2020 har tre teman: Sydafrika, som är temaland och Guest of Honour, samt temasatsningarna LÄS! LÄS! LÄS! och Digital kultur.

Sydafrika och Sverige har nära relationer och starka förbindelser som sträcker sig tillbaka till 60-talet, då Sverige bidrog med politiskt och humanitärt stöd i kampen mot apartheid. Mässansvarig Frida Eman påtalar att temasatsningen inte minst handlar om att lyfta dagens berättelser från ett litteraturrikt land med elva officiella språk, en framväxande kvinnokamp och många unga poeter.

Under årets Bokmässa har flera samtal berört de senaste rapporter som pekar på både minskad försäljning
av barn- och ungdomslitteratur och barn och ungas minskade läsvanor. Läsfrämjande insatser är alltid en
prioriterad fråga för Bokmässan. Genom temat LÄS! LÄS! LÄS! vill Bokmässan lyfta läsning med
Läsrörelsen som huvudpartner.

Digitala och nätbaserade miljöer utgör idag en stor del av människors vardag, inte allra minst upptar
det barn och ungas tid. Förståelsen för varandras kulturyttring och lärande är central för att också skapa förståelse mellan generationer. Genom temana LÄS! LÄS! LÄS! och Digital kultur bygger vi broar mellan läsning och digitalisering och låter berättelsen fortsatt stå i fokus, säger Frida Edman, mässansvarig.

Karta